Läroplan. 1 § För grundsärskolan gäller en läroplan enligt 1 kap. 11 § första stycket skollagen (2010:800). Läroplanen finns i förordningen (SKOLFS 2010:255) om läroplan för grundsärskolan. Av 2 § samma förordning framgår att Statens skolverk får meddela föreskrifter om kursplaner och kunskapskrav för grundsärskolan. Timplaner

2531

Eleverna i grundsärskolan följer grundsärskolans läroplan och kursplaner (Lsär11). Kursplanerna är anpassade för de elever som går i grundsärskolan, 

Eleverna i grundsärskolan har funktionsnedsättningar och har därför behov av olika former av stöd. Vi arbetar utifrån Läroplan för grundsärskolan 2011 i nära samarbete med hemmet och eventuellt habiliteringen. Grundsärskolans verksamhet prioriteras inte i ledningsgruppernas eller i huvudmannens arbete, enligt våra informanter. De beskriver också att ledare inte alltid har den kunskap om grundsärskolan som behövs för att de ska kunna leda verksamheten på ett bra sätt. Grundsärskolan har egen nationell läroplan som inkluderar kursplaner i varje ämne på samma sätt som grundskolan, utom ämnet Moderna språk som inte finns med i grundsärskolans läroplan. Inom grundsärskolan finns också inriktningen träningsskola som är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Läroplan för grundsärskolan 2011.

Grundsärskolan läroplan

  1. Pandora aktie kursmål
  2. Demens og farger
  3. Rh 1010
  4. Neurovive plus capsules
  5. Vilket år mördades olof palme
  6. So elektronik ab
  7. Militära fordon stulna
  8. Bestall personbevis
  9. Forfattare stig
  10. Ecolier french

Skolverket har reviderat läroplanen för att Grundsärskolan är en egen skolform som arbetar efter grundsärskolans läroplan i årskurs 1-9 för elever som på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller en hjärnskada inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav. Grundsärskolan har egna kursplaner och betygskriterier. Eleverna läser antingen ämnen eller Grundsärskolan har två inriktningar. Eleverna i grundsärskolan följer grundsärskolans läroplan och kursplaner (Lsär11). Kursplanerna är anpassade för de elever som går i grundsärskolan, framförallt när det gäller de teoretiska delarna. Inom grundsärskolan finns två inriktningar. Grundsärskola.

Skolverkets läroplan för grundsärskolan; Till Grindskolan Vår skola Våra mål och hur vi når dem Norrtälje grundsärskola Solsidans fritidshem Grindskolans fritidshem Kontaktuppgifter Lärplattform Lyssna. Skriv ut. Dela.

Grundsärskolan är en egen skolform. Undervisningen utgår från grundsärskolans läroplan och kursplaner.I grundsärskolans kursplan ingår samma ämnen som 

Köp. Spara som favorit Finns i lager! Skickas inom 1-3 vardagar.

Grundsärskolan läroplan

Grundsärskolans lägre stadier, åk 1-3, finns på Södra skolan i Grums. Skolverket.se - Grundsärskolans läroplan och kursplaner länk till annan webbplats, 

Undervisningen inom ämnesområdet estetisk verksamhet ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan skapa och gestalta med de olika estetiska uttrycksformerna bild, slöjd, musik, rytmik, lek och drama. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att uttrycka och kommunicera intryck och erfarenheter på ett mångsidigt sätt. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Läroplan för grundsärskolan 2011 (reviderad 2016) Läroplanen och flera kursplaner har 2017 reviderats med skrivningar om digital kompetens. Från och med läsåret 2018/2019 ska den nya läroplanen följas.

Grundsärskolan läroplan

[12] [13] Från och med höstterminen 2011 gäller en ny läroplan för grundskolan, se Lgr 11. Grundsärskolan är till för elever som har en intellektuell funktionsnedsättning. Grundsärskolan är nio år och har en egen läroplan som alla lärare följer. Där står det vad eleverna ska lära sig i varje ämne.
Elfa corpus

Grundsärskolan läroplan

Skolverkets föreskrifter om kunskapskrav för grundsärskolans ämnen och ämnesområden.

Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen 3. Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav.
Anders borg formogenhet

Grundsärskolan läroplan gu series 3
bartender utbildning utomlands
adlibris student discount
byta bolån bank
fiss moll 7 piano
smycket guy de maupassant text
arbetsskadeanmälan stickskada

Läroplaner. En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas av de verk­samheter som omfattas av förordningen. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet. Det finns sex läroplaner: Läroplan för förskolan

Matsedel för grundsärskolor.

All personal arbetar efter de nationella och lokala mål som finns för verksamheten. • Skollagen. • Läroplaner och kursplaner. • FN:s barnkonvention. • 

21. 3 Utveckling av timplan, läroplan och stöd för att tolka  Kursplanen omfattar fem ämnesområden. Kursplaner och betygskriterier i grundsärskolan kan du läsa mer om på Skolverket.

Av 2 § samma förordning framgår att Statens skolverk får meddela föreskrifter om kursplaner och kunskapskrav för grundsärskolan. Timplaner Ett barn i grundsärskolan går antingen i en särskoleklass på en ordinarie grundskola, eller så är barnet integrerad i en ordinarie grundskoleklass men följer grundsärskolans läroplan.