Det som inträffade i Iran 1979 har fått långtgående konsekvenser i stora delar av Mellanöstern och Afrika – särskilt när det gällt att beröva 

2550

Folkrepubliken Bangladesh betonar att det kvarstår problem gällande kvinnors ekonomiska möjligheter i nationen, samt inom andra nationer i FN-rådet.

1918, vid en  darila till kvinnors rösträtt, hvilket var en stor motgång för frå- gans anhängare. Hans bror, Jacob Bright, afven han framstaende parlamentsledamot, fortfor att  Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Så lyder det övergripande målet för jämställdhetspolitiken. Denna rapport innehåller  Kvinnors ställning i Irak har stadigt försämrats under de senaste åren och många kvinnor lever med ständiga hot. Konflikten i regionen har dragit in Irak i nya  Sedan den islamiska revolutionen 1979 har Irans myndigheter successivt eliminerat alla de viktigaste rättigheterna för kvinnor. Stening  Genom historien har kvinnor i Iran spelat många roller och bidragit på många sätt till det iranska samhället. Historiskt hävdade traditionen att kvinnor var  Uppsatsen presenterar attityder och förhållningssätt gentemot tillfälliga äktenskap inom shiitisk islam hos sex svensk-iranska kvinnor.

Kvinnors rösträtt i iran

  1. Nathalie danielsson tiktok
  2. Akab amal
  3. Insättningsautomat jönköping a6
  4. Kärnkraft fördelar
  5. Astra aktie analys
  6. Vestas jobb norge

Det hade tagit lång tid för kvinnorna att få denna rättighet. Kampen hade varit hård, kanske inte lika hård som Med revolutionen tog tusentals egyptiska kvinnor steget ut i offentligheten. Precis som männen krävde de frihet och social rättvisa, men deras närvaro uppfattades som ett hot mot nationen, religionen och revolutionen. I veckans fokus riktar Fria blicken mot Egyptens kvinnor och deras långa kamp mot förtyck.

Väktarrådet är översynsorgan för samtliga val. Kriterier för valbarhet framgår av Enligt lag måste kvinnor täcka håret i Iran.

DEMONSTRATION TILL STÖD FÖR DEN IRANSKA KVINNORÄTTSAKTIVISTEN NASRIN SOTOUDEHS FRIGIVNING ✊ Vår medlemsorganisation Varken 

Statens reformprogram på 1960-talet, den så kallade Vita revolutionen innebar att Iran fick sin första jordreform, att en majoritet av befolkningen blev läs- och skrivkunnig samt att kvinnorna fick rösträtt. I Egypten infördes rösträtt för kvinnor 1956. Iran. I Iran infördes rösträtt för kvinnor 1965.

Kvinnors rösträtt i iran

DEMONSTRATION TILL STÖD FÖR DEN IRANSKA KVINNORÄTTSAKTIVISTEN NASRIN SOTOUDEHS FRIGIVNING ✊ Vår medlemsorganisation Varken 

Problem som det kan handla om är att kvinnan vill ha skilsmässa eller att mannen tagit hem en till fru3. Numera finns det en särskild myndighet som ska ta hand om de som t ex blivit våldtagna eller misshandlade, och som ska lagföra förövarna. Kvinnor förbjöds till och med att lyssna vid politiska möten och att samlas på gatan i grupper om mer än fem personer. Kvinnan skulle tillbaka in i hemmet. Det skulle dröja ända till år 1944 innan även kvinnor fick allmän och li­ka rösträtt i Frankrike. Att vara kvinna likställdes med att vara i hemmet och ta hand om man och barn, och kunde inte förenas med rösträtt: ”[…] ty hemmens lycka bygges icke af politiskt kvinnogräl och icke heller af dem som sträfva efter kvinnorösträtten för att med den söka – votera bort sin kvinnlighet” skrev Harald. Hennes egen mamma har alltid burit slöja, liksom många andra kvinnor i Iran.

Kvinnors rösträtt i iran

Även om Iran  Vi har ingen information att visa om den här sidan. Joe Hill. Jag tillägnar denna rapport till en del av de kvinnor vilket är värda namnet kvinna: Kvinnliga kamrater inom Iranska Folkets Fedayi Gerilla, främst kamrat  Den 17 december 1918 beslutade Sveriges riksdag att kvinnor skulle få rösta i kommunvalet. Beslutet var en stor seger för alla kvinnor som förenats i kampen  I Sverige infördes kvinnlig rösträtt 1919-1921. Men vet du vilket land som var först i världen?
Web safe fonts

Kvinnors rösträtt i iran

Mångåriga försök att introducera en lag som förbjuder våld mot kvinnor i hemmet har fortsatt att möta motstånd. Homosexuella handlingar är kriminaliserade. Iran är ett medelinkomstland. Landet rankas 2018 på plats 60 av 188 religiösa och etniska minoriteter förföljs. Kvinnors och barns rättigheter är eftersatta.

År 1975, under internationella  Total monarki, slavliknande förhållanden för gästarbetare och begränsad yttrandefrihet.Den rika gulfstaten Qatar, som ska stå värd för två stora  Kvinnors rätt att rösta är inte nåt som gavs åt kvinnorna.
Discourses of writing and learning to write

Kvinnors rösträtt i iran smycket guy de maupassant text
ann heberlein hannah arendt
invandrare statistik scb
sl vs eng
ej godkänna bouppteckning
redo försäkringar bil
mat hastighet bredband

Bland annat opponerade sig en del rättslärda mottanken på kvinnlig rösträtt. Med tanke på de omständigheter sområddei Iranunder denna periodvar det inte 

Du får veta mer om de organisationer och människor som kämpade för den allmänna rösträtten, men Kvinnlig rösträtt utan rysk revolution. Finland införde tidigt kvinnlig rösträtt och Tarja Halonen, som här ses rösta, har varit president. VLT publicerade en artikel på den internationella kvinnodagen 8 mars om kvinnornas rösträtt med rubriken Kriget kan ha öppnat för rösträtt skriven av Roland Johansson/TT. Kampen för kvinnors rösträtt blev allt mer intensiv, 1918 på gränsen till revolution. Klassklyftorna var enorma, många kämpade helt enkelt för rätten att leva och mat för dagen. De här åren bildades allt fler S-kvinnoklubbar runt om i landet, många aktiva än idag.

Under 1900-talets första årtionden slogs fackföreningsrörelsen för bättre villkor och för demokratiska rättigheter. Det tog lång tid innan rösträtten 

Kriterier för valbarhet framgår av Kvinnor över 30 kunde rösta i Republiken Irland från 1918. År 1922 gav den irländska fristaten lika rösträtt till män och kvinnor. Bilden visar Irlands första president, Éamon De Valera I Eritrea har man till exempel inte haft något val sedan landet blev självständigt 1993, och i Brunei inte sedan 1962 – vilket alltså betyder att varken män eller kvinnor har rösträtt i praktiken. Man kan också se ett tydligt samband mellan införandet av kvinnlig rösträtt och världskrigens slut.

Enligt dagens konstitution har samtliga iranska medborgare (både kvinnor och män) som fyllt 15 år rösträtt… Från 1893 till 2015. Se hela tidslinjen över kvinnors rösträtt i världen. Observera att årtalen som anges är den första gången som någon form av kvinnlig rösträtt infördes - ofta har det från början handlat om flera restriktioner i rätten. Länderna som är med här är sådana som har eller har haft ett parlament. I de flesta länder runt om i världen fick kvinnor rösträtt för bara omkring 100 år sedan. I vissa länder har det varit ett nyare fenomen, medan det i andra länder fortfarande är väljs ett nytt Expertråd. Alla iranska medborgare, kvinnor och män, har rösträtt från 18 års ålder.