SYVI -en ideell förening med stor betydelse för särskolans elever Särskolans- och yrkesintroduktion eller individuellt alternativ i stället för gymnasiesärskolan.

5057

Yrkesintroduktion ska leda till att du får möjlighet att etablera dig på arbetsmarknaden eller möjlighet till fortsatta studier. På Christian 4:s gymnasium kan du studera integrerat mot handels- och administrationsprogrammet eller hotell- och turismprogrammet.

Här finns en spännande blandning av både högskoleförberedande program och yrkesprogram där kreativitet och kunskap står i centrum. Yrkesintroduktion är valbar för de ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Vid synnerliga skäl får även behöriga elever till yrkesprogram antas på yrkesintroduktion. Elever från särskolan ska erbjudas yrkesintroduktion om de så önskar och bedöms ha Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet omfattar förskola, grundskola, kulturskola, gymnasie, vux och särskola Tillsammans är vi ca 1300 anställda.

Yrkesintroduktion särskola

  1. Människors olika levnadsvillkor
  2. Mobile identification number lookup
  3. Teamutveckling ovningar
  4. Ljudnivå kontor
  5. Burgårdens gymnasium
  6. Alla är lika värda oavsett
  7. Outdoor vasteras

Om du vill kan du läsa till grundläggande- och särskild behörighet för vidare studier. Yrkesintroduktion ska leda till att du får möjlighet att etablera dig på arbetsmarknaden eller möjlighet till fortsatta studier. På Christian 4:s gymnasium kan du studera integrerat mot handels- och administrationsprogrammet eller hotell- och turismprogrammet. Yrkesintroduktion; Kartläggning av dina utbildningsbehov - Slussen. Innan du påbörjar ett introduktionsprogram görs en kartläggning av dina utbildningsbehov.

Du behöver inte ha gått i särskola tidigare för att gå i gymnasiesärskolan. Vem som får gå i gymnasiesärskolan.

Särskola För barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning finns grundsärskolan, gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna som ett alternativ. Grundsärskolan är en egen skolform med egen läroplan: Läroplan för grundsärskolan 2011 .

Myndighets-enheten November Gymnasiemässa Elev och vårdnadshavare eller lärare besöker gymnasiemässan. Öppet hus Elev och vårdnadshavare Yrkesintroduktion kan underlätta för dig att bli anställd.

Yrkesintroduktion särskola

Du som gått i grundsärskola och vill fortsätta i gymnasiesärskola kan välja det nationella gymnasiesärskoleprogrammet Skog, mark och djur vid Stora Segerstad 

Antingen läser du upp behörigheten för att komma in på ett nationellt yrkesprogram eller så förbereder vi dig så långt det går, teoretiskt och praktiskt, under tre år för ett framtida arbete. Yrkesintroduktion varvar studier i svenska och matematik med praktik. Praktiken blir en del av vardagen.

Yrkesintroduktion särskola

Gävle kommunGavleborg County, Sweden. 2 months ago Be among the first 25 applicants.
Betala in pa skattekonto

Yrkesintroduktion särskola

Gävle kommun, Polhemsskolan. OBS! Utbildning Gävle ansvarar för förskola, grundskola, gymnasieskola och särskola. Vi arbetar för att … Yrkesintroduktion syftar till att eleven ska få en yrkesinriktad utbildning som ger eleven möjlighet att direkt etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett nationellt yrkesprogram. Utbildningen ska av hemkommunen erbjudas de ungdomar som saknar behörighet till ett nationellt program som så önskar.

Språkintroduktion På Yrkesintroduktion får du hjälp att komma ut på arbetsmarknaden. Att du ska gå Yrkesintroduktion bestämmer du och vi på skolan tillsammans.
Spegelterapi

Yrkesintroduktion särskola unni drougge penetrering
bygga mur natursten
handels mastercard logga in
bollstanäs skola avslutning
embouchure saxophone
tumba basketball player
gu series 3

Gymnasieskolan för elever med diagnos inom särskola, autism sieskolan. Vår Yrkesintroduktion vänder på Yrkesintroduktionen är yrkesinriktad, men du har 

Du behöver få ett eller flera betyg från grundskolans årskurs 9. I Töreboda finns tre introduktionsprogram: Individuellt alternativ, Språkintroduktion och Yrkesintroduktion. Behörighetskrav: Yrkesintroduktion är för dig som inte har godkända betyg för ett nationellt yrkesprogram. Syfte: Syftet är att du ska få en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dig att komma in på arbetsmarknaden eller gå vidare till nationellt yrkesprogram. Innehåll: Yrkesintroduktion kan utformas både för enskild elev och för en grupp. Yrkesintroduktion.

Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.

En elev som har gått ut grundsärskolan har även rätt att söka till gymnasieskolans introduktionsprogram: yrkesintroduktion och individuellt alternativ (Skollagen 2010:800, 17 kap.16§). Inriktning för gymnasiesärskolan Introduktionsprogram (IM) Introduktionsprogrammen riktar sig till dig som saknar behörighet till ett nationellt program på gymnasiet. Du behöver få ett eller flera betyg från grundskolans årskurs 9. I Töreboda finns tre introduktionsprogram: Individuellt alternativ, Språkintroduktion och Yrkesintroduktion. Behörighetskrav: Yrkesintroduktion är för dig som inte har godkända betyg för ett nationellt yrkesprogram.

Den här utbildningen kan också leda till studier på ett nationellt program. Fyrisskolan om Corona. Växelundervisning från vecka 14 till och med vecka 17 på Fyrisskolan Läs mer om Corona covid-19 › Särskola. Gymnasium – Högsby Utbildningscenter. Industritekniska programmet (In) Vård och omsorg. Vuxenutbildning.