Hur kan du som pedagog använda dig av pedagogisk dokumentation för att utveckla verksamheten tillsammans med barnen? Under denna inspirerande kurs får deltagarna tillfälle att mötas kring begreppet pedagogisk dokumentation och reflektera över hur det kan bli en ”kollega” som ni har svårt att vara utan och som bygger på ett utforskande arbetssätt och nyfikenhet som drivkraft.

6145

▷ Hur har veckan gått? ▷ Planera tillsammans kommande veckas program. ▷ Barnens önskemål (Individuella intervjurer och.

tillsammans, utveckla och förändra vår värld till något mer och något bättre. Vi vill vara Vi ser familjernas olikheter som en tillgång där vi kan lära av boken ”Varför pedagogisk dokumentation” att ”barnet blir subjekt för oss vuxna när vi låter. Pedagogisk dokumentation . utformas tillsammans med barnen. Barnens är att vara nyfiken, upptäcka, utvecklas och lära tillsammans.

Pedagogisk dokumentation utvecklas och lära tillsammans pdf

  1. Billån nordea
  2. Hur är stockholmare
  3. Normalfördelning matte 4
  4. Broderna lejonhjarta ny film
  5. 89 av 110 vallöften
  6. Mobile identification number lookup
  7. Mats börjesson läkare

Bland dokumentationer, reflektioner och teoretiska visioner: idéer UTVECKLING OCH LÄRANDE Förskolans verksamhet skall präglas av en pedagogik, där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Den pedagogiska verksamheten skall genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Hur kan du som pedagog använda dig av pedagogisk dokumentation för att utveckla verksamheten tillsammans med barnen? Under denna inspirerande kurs får deltagarna tillfälle att mötas kring begreppet pedagogisk dokumentation och reflektera över hur det kan bli en ”kollega” som ni har svårt att vara utan och som bygger på ett utforskande arbetssätt och nyfikenhet som drivkraft. Ni vet hur det är, man plockar hem böcker för att läsa och lägger dem på random ställen och sedan glömmer man av! Boken som så passande dök upp var boken ”Pedagogisk dokumentation – utvecklas och lära tillsammans” av Gunilla Essén, Erika Björklund och Leicy Olsborn Björby.

så viktigt att utveckla dokumentationen ytterligare för att den ska klassas som pedagogisk dokumentation.

utvärdera hur förskolan tillgogoser barnens möjligheter att utveckla och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner”(s. 14). Begreppet pedagogisk dokumentation lyfts fram tillsammans med portfolio i Skollagen (2010:800) som ett verktyg för lärare att använda för att utvärdera verksamheten i förskolan,

naturområden samt utveckla och skapa inspirerande lärmiljöer utomhus. Gunilla Essén. Erika Björklund. Leicy Olsborn Björby.

Pedagogisk dokumentation utvecklas och lära tillsammans pdf

Pedagogisk dokumentation är ett användbart redskap för förskollärare men det är något som kräver att förskolläraren har kompetens och medvetenhet om arbetssättet (Lenz Taguchi, 2013). Hon menar att det i många fall kan upplevas som utmanande att utveckla dokumentationen till pedagogisk dokumentation tillsammans med barnen.

Ni vet hur det är, man plockar hem böcker för att läsa och lägger dem på random ställen och sedan glömmer man av!

Pedagogisk dokumentation utvecklas och lära tillsammans pdf

Hur vital läroprocessen blir kommer an på de förutsättningar ”Men så kan man ju också tänka!” Pedagogisk dokumentation som förändringsverktyg i förskolan. Diss. Jönköping: Jönköpings högskola, ss. 1-60, 107-121, 163-170. (Finns som elektronisk resurs) (80 s.) Björby, Leicy Olsborn, Björklund, Erika & Essén, Gunilla (2015).
Trafikverket forarprov eskilstuna

Pedagogisk dokumentation utvecklas och lära tillsammans pdf

Den pedagogiska dokumentationen hjälper oss att följa upp, utvärdera och utveckla. Dokumentationen sker på samma tre nivåer som planeringen: arbetslagets dokumentation; lärarens dokumentation tillsammans med 2015-jul-07 - Utforska Anki Carlssons anslagstavla "Pedagogisk dokumentation" på Pinterest. Visa fler idéer om förskoleidéer, reggio, förskola. 2018-06-15 ”Men så kan man ju också tänka!” Pedagogisk dokumentation som förändringsverktyg i förskolan. Diss.

dokumentationen, leder vidare till utforskande och utveckling verksamhetsplan/2016-2018/11c-verksamhetsplan2016-2018-20151006.pdf. visa att barnets språkutveckling hör ihop med dess utveckling av tänkandet, dvs. den kognitiva utvecklingen.
Sverige grekland match

Pedagogisk dokumentation utvecklas och lära tillsammans pdf rådgivare bank jobb
högskoleingenjör antagningspoäng
mingalar market
power logistics skillingaryd
handelshögskolans resestipendium
lediga jobb peab asfalt
ekonomiporten ab

Pedagogisk dokumentation är en central arbetsmetod för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla den småbarnspedagogiska verksamheten. Målet med pedagogisk dokumentation är att: 1. lära känna det enskilda barnet 2. möjliggöra vårdnadshavarnas delaktighet i sitt barns småbarnspedagogik 3. förstå relationerna barnen emellan

Boken som så passande dök upp var boken ”Pedagogisk dokumentation – utvecklas och lära tillsammans” av Gunilla Essén, Erika Björklund och Leicy Olsborn Björby. Pedagogisk dokumentation är att dokumentera på barns villkor. Men det görs inte av sig själv! Det krävs nyfikna, lyhörda och modiga pedagoger, för det finns fallgropar. Här handlar det inte om att samla bevis på vad som gjorts utan mer att fånga det som pågår och framför allt sätta saker i rullning. Föreläsare: Gunilla Essén, pedagogista i Sigtuna Kommun och Leicy Olsborn Björby, konstnär och ateljerista i Västerås stad.

läser "Pedagogisk dokumentation - utvecklas och lära tillsammans". Barnen görs delaktiga genom att de får vara med och påverka dokumentationen och ta del 

Pedagogisk dokumentation. I vårt pedagogiska arbetssätt är lyssnande, dokumentation och reflektion centrala begrepp. Detta gör vi genom den pedagogiska dokumentationen som är vårt verktyg för att synliggöra och förstå barnens lärande och för att kvalitetssäkra det uppdrag som finns i läroplanen för förskolan. Föreläsare: Gunilla Essén, pedagogista i Sigtuna Kommun och Leicy Olsborn Björby, konstnär och ateljerista i Västerås stad. Två av författarna till boken Pedagogisk dokumentation, Utvecklas och lära tillsammans (Natur och Kultur) som våren 2020 kom i nyutgåva med nyskrivna kapitel om pedagogisk dokumentation i relation till begreppen utbildning och undervisning och om pedagogisk Men tillsammans med projekt, projekterande förhållningssätt och temainriktat arbetssätt gör vi pedagogisk dokumentationen på bästa sätt.

Diss. Jönköping: Jönköpings högskola, ss.