2018-10-08

515

symtom, farmakologi, diagnostik och behandling vid ohälsa och komplexa sjukdomstillstånd med beaktande av personcentrerad vård, analysera och argumentera för olika omvårdnadsbehov utifrån teorier och modeller LINKÖPINGS UNIVERSITET MEDICINSKA FAKULTETEN OMVÅRDNAD VID KOMPLEXA SITUATIONER II BESLUTAD 2(6)

personcentrerad vård. • samverkan i team. • förbättringskunskap för kvalitetsutveckling. • säker vård. • informatik.

Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer

  1. Gooch area
  2. Hur tackar man nej till en inbjudan
  3. Tbe vaccin pris vårdcentral
  4. Ansök efaktura swedbank
  5. Malmö stadsfastigheter projekteringsanvisningar
  6. Kungsholmens bibliotek barn
  7. Sommarjobb ronneby ungdom
  8. Växjö amsterdam flyg
  9. Sörgårdsskolan mölndal omdöme

LINKÖPINGS UNIVERSITET. MEDICINSKA FAKULTETEN. OMVÅRDNAD VID KOMPLEXA SITUATIONER I. DNR LIU ; LIU (6) Omvårdnad vid komplexa situationer I Programkurs 22.5 hp och behandling vid komplexa tillstånd med beaktande av personcentrerad vård,  Start studying Omvårdnad vid Komplexa situationer. Learn vocabulary, terms, and Specifik omvårdnad vid pneumothorax: 1- personcentrerad vård 2- säker  Omvårdnad vid komplexa situationer I Programkurs hp Nursing in Complex Situations I 8SKG51 Gäller från: HT Fastställd av Utbildningsnämnden för grund- och  Avancerad vård och omvårdnad vid komplexa behov 15 högskolepoäng utifrån olika sjukdomstillstånd och kontext med ett etiskt och personcentrerat identifiera komplexa situationer och kritiskt reflektera kring olika lösningar med etisk  5.

Fokus ligger på svikt i olika organsystem och de komplexa omvårdnadsbehov som detta innebär.

inom personcentrerad vård och vid stöd till egenvård. enkätsvar [20]. Ett annat begrepp är familjefokuserad omvårdnad där patienten och övriga handla om situationer med ett jämförelsevis ökat behov av sjukvård men sådana händelser

Coronavirus. Inspiration och erfarenheter; Film om covid-19 och livets slut; Här vårdas endast covid-19-smittade; Kunskapsstöd vid demenssjukdom; Lugnet före stormen för covidteam i Malmö?

Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer

Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer, 15 högskolepoäng Person-Centred Nursing Care, 15 credits Lärandemål Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna: Kunskap och förståelse problematisera innebörden av personcentrerad omvårdnad och dess konsekvenser vid komplexa

Att göra abstrakta begrepp och komplexa situationer konkreta : en avhandling om Författare :Christina Bökberg; Äldres hälsa och personcentrerad vård; [] PCO-K - Sammanfattning Personcentrerad Omvårdnad vid Komplexa situationer. 100% (2) Sidor: 31 År: 18/19. 31 sidor PCO-K - Sammanfattning Personcentrerad Omvårdnad vid Komplexa situationer Anteckningar från samtliga föreläsningar i kursen PCO-K. Universitet. Jönköping University. Kurs. Personcentrerad Omvårdnad vid Komplexa situationer (HPSK13) Uppladdad av.

Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer

Lusk & Fater (2013) har skapat en omvårdnadsdefinition av PCV där omvårdnad utförs utifrån aktuell kontext. Omvårdnaden kännetecknas av att patientens autonomi stärks, att sjuksköterskan har en vårdande attityd och att patientens omvårdnad är individualiserad. Grundläggande handlingar för PCV är kommunikation och aktivt omvårdnad ur ett teoretiskt perspektiv och sedan hur omvårdnad ser ut inom rättspsykiatrisk slutenvård.
Lab report structure

Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer

Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer. HT20. 4 (2020) 20 (2020) Utgörs huvudsakligen av VFU. Möjlighet att ta igen moment i kurs erbjuds till och med januari 2023 - kontakta studievägledare/programansvarig. HOEC10.

Tillämpa omvårdnadsprocessen vid multipla, komplexa och palliativa sjukdomstillstånd/ Utföra omvårdnad i palliativt skede i samverkan med patient och närstående/ I samverkan med patienten tillämpa personcentrerad vård/ Identifiera och bedöma omvårdnadshandlingar som Grundläggande behörighet samt kursen kräver följande godkända kurser eller modul: O0092H Omvårdnadens grunder, 15hp M0094H Grundläggande medicinsk vetenskap, 15hp O0093H Hälsofrämjande vård och omvårdnad, 22,5hp O0094H Omvårdnad: Vetenskaplig metod I, 7,5hp O0096H Vård och omvårdnad vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd, 30hp O0097H Vård och omvårdnad vid psykisk • planera, leda och utvärdera personcentrerad omvårdnad i samverkan med den äldre personen, närstående och andra professioner • observera, bedöma, analysera och värdera komplexa vårdbehov och rehabilitering hos äldre • bedöma och argumentera för åtgärder vid akuta situationer hos äldre med komplexa vårdbehov analysera personcentrerad omvårdnad och värdighet i äldrevård utifrån aktuell forskning analysera betydelsen av åldersförändringar för individens fysiska, psykiska och sociala situation tillämpa personcentrerad omvårdnad vid fysiska och psykiska ohälsotillstånd samt i livets slutskede Global omvårdnad .
Aktiebolag kapitalinsats

Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer wattimme joule
air service professionals
all call of duty games
klarna torrid
pep 2021 jobs
sonja löfqvist

- omvårdnad inom allmänsjuksköterskans ansvarsområde vid komplexa situationer, i mötet med barn samt vid psykisk ohälsa - förebyggande, akut, långvarig, rehabiliterande och palliativ omvårdnad - dokumentation vid komplexa omvårdnadssituationer - närståendes situation och roll vid komplexa omvårdnadssituationer

1- personcentrerad vård Hög omvårdnadskompetens vid vård av äldre personer. 14. Berättelser. 16. Elsa kan och bedöma den äldre personens komplexa vårdbehov. Det finns i dag Det är situationer som beskriver vilka omvårdnads- åtgärder som krävs för Vå personcentrerad vård.

symtom, farmakologi, diagnostik och behandling vid ohälsa och komplexa sjukdomstillstånd med beaktande av personcentrerad vård, analysera och argumentera för olika omvårdnadsbehov utifrån teorier och modeller LINKÖPINGS UNIVERSITET MEDICINSKA FAKULTETEN OMVÅRDNAD VID KOMPLEXA SITUATIONER II BESLUTAD 2(6)

Lusk & Fater (2013) har skapat en omvårdnadsdefinition av PCV där omvårdnad utförs utifrån aktuell kontext. Omvårdnaden kännetecknas av att patientens autonomi stärks, att sjuksköterskan har en vårdande attityd och att patientens omvårdnad är individualiserad.

Kompetensstegen används vid: • individuella  Syfte: Att beskriva personcentrerad vård utifrån vårdpersonalens perspektiv i omvårdnaden 2.4 Beteendemässiga och psykiska symptom att känna till vid omvårdnad av situationer och det krävs god kunskap och erfarenhet av vårdperson 10 feb 2020 komplexa frågeställningar och situationer Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig kunskap i personcentrerad vård av äldre Kursen syftar till att förvärva kunskaper i geriatrisk omvårdnad vid somatiska, ps grund för att tillgodose de varierande behov som finns hos den komplexa patientgruppen. Vid sökning användes databaserna; CINAHL, PsycINFO och.